Pirmoji asumcionistinė mokykla, kurioje mokėsi keturios mergaitės,  buvo įkurta 1841 m. Paryžiuje. Mokyklą įkūrė jauna asumcionisčių vienuolija, kurioje tik prieš dvejus metus į bendruomenę buvo susibūrusios pirmosios seserys.  Iš pirmosios mokyklos yra išlikęs tik mokinių registras, buhalterinės apskaitos knyga ir mokyklos pristatymas. Jame rašoma: „Auklėtojos (mokytojos) labiausiai rūpinasi jaunos mergaitės ugdymu: […] parengti visiems uždaviniams, kurie jos, kaip dukros, žmonos, ar krikščionės motinos laukia pasaulyje, pagal pašaukimą, kurį Dievas jai skirs.“ Pirmosios mokyklos mokytojos vienuolės, siekė, kad kiekviena mergina gautų ne tik kokybišką išslavinimą, bet kad jis būtų po to pritaikomas gyvenime. Kitas pirmos mokyklos bruožas – šeimos dvasia. „(Mokyklos) vidaus tvarka yra motiniška. Esant ribotam mokinių skaičiui, vienuolės gali nedelsdamos pasirūpinti kiekviena mokine.“ Pirmųjų asumcionistinių mokyklų vizitine kortele XIX a tapo kokybiškas humanitarinių mokslų dėstymas, dėmesys gamtos mokslams ir socialinis angažuotumas. Pirmoji asumcionisčių kongregacijos misija, o kartu ir mokyklų tinklo plėtra, buvo Pietų Afrikos Respublikoje 1849 m. Čia jos įkūrė pensioną pasiturinčių šeimų dukroms ir misijų mokyklą, kurioje mokėsi čiabuvių vaikai. Yra išlikęs laiškas, kuriame sesuo Marija Gertrūda prašo atsiųsti arfą, galbūt ne pirmo būtinumo daiktą skurdžioje aplinkoje, kurios skambesys turėtų pakylėti mokinių dvasią, o grožis visada įkvepia gėriui… Kūrybiškas ir paprastas metodas – nugalėti grožiu ir gerumu.

Greitai augo mokyklų skaičius  Prancūzijoje ir visoje Europoje. Mokyklos plėtėsi dviem kryptimis: pensionai kilmingoms mergaitėms ir dieninės mokyklos sunkiau besiverčiančių šeimų vaikams arba čiabuviams misijose. Tiek vienose, tiek kitose mokyklose teko spręsti begalę vadybinių, organizacinių ir edukacinių užduočių. Viena sesuo laiške Marijai Eugenijai Milleret skundžiasi nebesuvaldanti klasės mergaičių, kurios panašios į drugelius, blaškosi į visas puses, pačios nežinodamos ko nori, paviršutiniškai plevena per gyvenimą. Marijos Eugenijos laiško ištrauka, atsakymas šiai seseriai, yra iššūkis, kuris tapo asumcionistinio ugdymo ašimi: „Nenukirpkite drugeliams sparnų, bet nukreipkite jų skrydį!“ O patarimuose apie ugdymą ji rašo: „Net blogiausiai besielgiančių mokinių prigimties gilumoje esama gėrio, tikėkime juo ir atkakliai jo ieškokime, o jeigu jo nerandame, žinokime, kad čia mus apakina mūsų tikėjimas savo pačių tobulumu“.

Šiuo metu pasaulyje yra virš šimto asumcionistinio ugdymo įstaigų 34 pasaulio šalyse, nuo priešmokyklinio ugdymo iki universitetinio, taip pat asumcionistinio ugdymo paradigma įgyvendinama socialiniuose centruose, parapijose, neformaliame darbe su jaunimu, migrantais ir pan.

Asumpcionistinio ugdymo nuorodos
Skaityti
Patarimai apie ugdymą
skaityti
Pirmosios mokyklos
Skaityti
Meilė be ribų
1-6 skyrius
Meilė be ribų
7-12 skyrius
Meilė be ribų
13-18 skyrius
Meilė be ribų
19-20 skyrius

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 – 8:45
2 pamoka: 8:55 – 9:40
3 pamoka: 9:50 – 10:35
4 pamoka: 10:50 – 11:35
5 pamoka: 11:55 – 12:40
6 pamoka: 13:10 – 13:55
7 pamoka: 14:05 – 14:50
8 pamoka: 15:00 – 15:45
9 pamoka: 15:50 – 16:35

Kalendorius

vasario

kovo 2023

balandžio
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for kovo

3rd

Events for kovo

1st

No Events
Events for kovo

2nd

No Events
Events for kovo

3rd

Events for kovo

4th

No Events
Events for kovo

5th

No Events
Events for kovo

6th

No Events
Events for kovo

7th

No Events
Events for kovo

8th

No Events
Events for kovo

9th

No Events
Events for kovo

10th

Events for kovo

11th

Events for kovo

12th

No Events
Events for kovo

13th

No Events
Events for kovo

14th

No Events
Events for kovo

15th

No Events
Events for kovo

16th

No Events
Events for kovo

17th

No Events
Events for kovo

18th

No Events
Events for kovo

19th

No Events
Events for kovo

20th

No Events
Events for kovo

21st

No Events
Events for kovo

22nd

No Events
Events for kovo

23rd

No Events
Events for kovo

24th

No Events
Events for kovo

25th

No Events
Events for kovo

26th

No Events
Events for kovo

27th

No Events
Events for kovo

28th

No Events
Events for kovo

29th

No Events
Events for kovo

30th

Events for kovo

31st

No Events