Liturgija – tai tikėjimo šventimo bendruomenėje patirtis. Mokytojai ir moksleiviai dalyvauja trejose visos gimnazijos bendruomenės Mišiose per mokslo metus. Šios šv. Mišios dažniausiai aukojamos Šv. Jono Bosko bažnyčioje, kuri svetingai priima gimnazijos bendruomenę.

  • Mokslo metų pradžios šv. Mišios ( rugsėjo 1 d. visa gimnazijos bendruomenė kartu)
  • Trijų Karalių šv. Mišios (1-4 klasės ir 5-12 klasės)
  • Mokslo metų užbaigimo, padėkos šv. Mišios (1-4 klasės ir  5-12 klasės)

VUP dienos programoje numatomos klasės bendruomenės šv. Mišios, jos vyksta gimnazijos koplyčioje arba kitoje vietoje, kur organizuojama Vertybinio ugdymo programa. Advento ir Gavėnios metu šv. Mišios aukojamos mokyklos bendruomenei (norintiems) kartą per savaitę gimnazijos koplyčioje.

1-4 kl. mokiniams ir jų tėvams, kiekvienai klasei atskirai,  organizuojamos šv. Mišios kartą per metus Marijos Dangun Ėmimo seserų (asumcionisčių) vienuolyne.

Kiekvieną dieną pirmoji pamoka pradedama malda ar kitokiu dvasiniu krikščionišku impulsu.

Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijoje  Arkivyskupo skyrimu tarnauja kapelionas. Ką reiškia žodis „kapelionas“?

„Kapelionas – tai mokyklos kunigas. Kartu su sielovados komanda jis rūpinasi religiniu mūsų gimnazijos bendruomenės gyvenimu bei ugdymu. Patarnauja teikdamas sakramentus, reguliariai ir per didžiąsias šventes bei kitas progas aukoja šv. Mišias, laimina, meldžiasi už bendruomenę, įsijungia į tikybos ar kitų pamokų vedimą. Susipažįsta su moksleivių šeimomis, susitinka su mokytojais bei tėvais ir dalyvauja įvairiuose gimnazijos renginiuose. Kapelionas rūpinasi, kad įprastos gimnazijos gyvenimo situacijos ir moksleivių veiklos būtų nušviestos krikščioniškojo tikėjimo šviesa. Tai daroma kūrybingai ir džiaugsmingai skelbiant Evangeliją visai gimnazijos bendruomenei – moksleiviams, jų šeimoms ir mokytojams.“

 

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 – 8:45
2 pamoka: 8:55 – 9:40
3 pamoka: 9:50 – 10:35
4 pamoka: 10:50 – 11:35
5 pamoka: 11:55 – 12:40
6 pamoka: 13:10 – 13:55
7 pamoka: 14:05 – 14:50
8 pamoka: 15:00 – 15:45
9 pamoka: 15:50 – 16:35

Kalendorius

gruodžio

sausio 2023

vasario
P
A
T
K
P
Š
S
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for gruodžio

26th

Events for gruodžio

27th

Events for gruodžio

28th

Events for gruodžio

29th

Events for gruodžio

30th

Events for gruodžio

31st

Events for sausio

1st

Events for sausio

2nd

Events for sausio

3rd

Events for sausio

4th

Events for sausio

5th

No Events
Events for sausio

6th

Events for sausio

7th

No Events
Events for sausio

8th

No Events
Events for sausio

9th

No Events
Events for sausio

10th

No Events
Events for sausio

11th

No Events
Events for sausio

12th

No Events
Events for sausio

13th

Events for sausio

14th

No Events
Events for sausio

15th

No Events
Events for sausio

16th

No Events
Events for sausio

17th

No Events
Events for sausio

18th

No Events
Events for sausio

19th

No Events
Events for sausio

20th

No Events
Events for sausio

21st

No Events
Events for sausio

22nd

No Events
Events for sausio

23rd

No Events
Events for sausio

24th

No Events
Events for sausio

25th

No Events
Events for sausio

26th

No Events
Events for sausio

27th

No Events
Events for sausio

28th

No Events
Events for sausio

29th

No Events
Events for sausio

30th

No Events
Events for sausio

31st