Mokykla, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.

Mokykla gali priimti sprendimą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo metu organizuoti vieno dalyko ar kelių dalykų mokymą ne ilgesnį laiką, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų 64 p.

Konsultacijos, atsižvelgiant į mokyklos konkrečią situaciją, gali būti organizuojamos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Zoom pamokos
Daugiau
Nuotolinio darbo pamokoje taisyklės
Daugiau
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas
Daugiau

Pamokų laikas

1 pamoka: 8:00 – 8:45
2 pamoka: 8:55 – 9:40
3 pamoka: 9:50 – 10:35
4 pamoka: 10:50 – 11:35
5 pamoka: 11:55 – 12:40
6 pamoka: 13:10 – 13:55
7 pamoka: 14:05 – 14:50
8 pamoka: 15:00 – 15:45
9 pamoka: 15:50 – 16:35

Kalendorius

gegužės

birželio 2023

liepos
Events for birželio

1st

Events for birželio

2nd

No Events
Events for birželio

3rd

No Events
Events for birželio

4th

Events for birželio

5th

No Events
Events for birželio

6th

No Events
Events for birželio

7th

No Events
Events for birželio

8th

No Events
Events for birželio

9th

Events for birželio

10th

Events for birželio

11th

Events for birželio

12th

Events for birželio

13th

Events for birželio

14th

Events for birželio

15th

Events for birželio

16th

Events for birželio

17th

Events for birželio

18th

Events for birželio

19th

Events for birželio

20th

Events for birželio

21st

Events for birželio

22nd

Events for birželio

23rd

Events for birželio

24th

Events for birželio

25th

Events for birželio

26th

Events for birželio

27th

Events for birželio

28th

Events for birželio

29th

Events for birželio

30th

Events for liepos

1st

Events for liepos

2nd